Schoolplaten

site in ontwikkeling

Schoolplaten behorend tot de serie “Onze beschavingsgeschiedenis in beeld”. Ze zijn getekend door G.J. Sijthoff en gelithograveerd door Emrik & Binger te Haarlem, en uitgegeven door N. Veenstra te ’s Gravenhage rond 1900.


Schoolplaat: Eene zitting van de Tweede Kamer.

Afmetingen van de afbeelding: 61 x 45, incl. marges 71 x 57 cm.
De plaat is op vel – dus niet opgeplakt – , en verkeert in uitzonderlijk goede staat.

De prijs van deze zeldzame plaat is € 65,-
Schoolplaat Rechtszitting uit dezen tijd

De plaat laat de rechtszaal van de Arrondissements-Rechtbank zien,
welke voor korte tijd gevestigd was op den Korten Vijverberg te ’s Gravenhage.
Hier is tegenwoordig het Kabinet van de Koning gevestigd.
Afmetingen van de afbeelding: 61 x 45, incl. marges 71 x 57 cm
De plaat is op vel – dus niet opgeplakt – , en verkeert in uitzonderlijk goede staat.
De prijs van deze zeldzame plaat is € 70,-